Marmabehandling

Marmabehandling är subtil beröring med eteriska oljor på kroppens marmapunkter. Marmapunkter är specifika punkter på kroppen som står i förbindelse med vitala organ och nerver. Det fungerar som akupunktur fast utan nålar.Vid stimulans av dessa punkter går det nervimpulser från huden till centrala nervsystemet vilket startar en aktivitet i ett bestämt område. De står även i kontakt med andra delar av kroppen. Stress och orenheter sätter sig i marmapunkterna vilket rubbar flödet som ska gå genom kroppen och det leder till besvär eller sjukdomar på sikt. Marmabehandlingen anpassas just efter dina behov med hjälp utav bestämda scheman över kroppen.
Behandlingen avslutas med chakrahealing.
Marmabehandling är djupt avslappnande och balanserande för sinne och kropp.
Behandlingen hjälper kroppen med sin självläkningsprocess.
Man kan även avsluta en annan massagebehandling med just marmabehandling ( se kombinerade behandlingar)

Tid: 60 minuter

Kostnad: 695 sek