De 5 elementen som allt är uppbyggt utav. Inom Ayurveda VATA, PITTA, KAPHA

Ayurveda

Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonstsystem som bygger på beprövade erfarenheter och uråldrig medicinsk kunskap. Ordet Ayurveda är sanskrit, där "Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.
Att leva i balans innebär att man tittar på sin livssituation här och nu. Man ser över sina kostvanor, dygnsrytm, kroppstyp, rörelse, tankemönster, sin vardag, sina relationer och sina livsval.
Ayurveda betonar en balans av tre elementära energier eller sinnesstämningar : Vata (luft och rymd - "vind"), pittha (eld) och kapha (vatten och jord). Enligt Ayurveda verkar dessa tre principer för reglering av doshas. 
Vid obalans i kroppen så leder det till obälsa och krämpor/sjukdomar både fysiskt och psykiskt. 
Det man då gör är att balansera doshorna genom olika åtgärder som förändrad kost, nya rutiner, ändrat levnadssätt samt behandlingar såsom massage, yoga, meditation, örttillskott och jag använder även köksråd som är enkla att göra hemma för alla.
Den ayurvediska massagen är utformad så att man genom olika tekniker och olika sammansatta oljor kan reglera kropp och sinne oavsett vilken dosha som är i obalans eller om man haft en mer långvarig obalans som gett AMA (slaggämnen) i kroppen. Därför utreds klienten innan massage vilka doshor som är dominerande. Jag erbjuder även en mer grundlig undersökning av din kropp genom pulsläsning där man kan läsa av exakt vart i kroppen problemen sitter.
Beroende på vad som behandlas så kan det behövas massage under flera tillfällen för att komma tillrätta med problemen man har. När det gäller kost och förändringar i rutiner och vanor så är det upp till dig som klient hur mycket tid du vill/kan lägga på att återställa din fysik men har man haft en långvarig obalans så får man räkna med att det kan ta några månader innan man är återställd. Det går dock ganska fort att börja se att kroppen svarar på de olika behandlingarna.
Friska männniskor kan genom ayurvediska massage förhindra uppkomsten av framtida problem genom att man på ett tidigt stadium förhindrar uppkomsten av sjukdomar och krämpor.

All balansering av kroppen sker genom skogens skafferi då alla beståndsdelar vi har i våra kroppar även finns i skog och mark.

Inga konstiga tillsatser eller kemiskt tillverkade läkemedel används i behandlingarna.