Ayurveda

Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonstsystem från Indien som bygger på beprövade erfarenheter och uråldrig medicinsk kunskap. Ordet Ayurveda är sanskrit, där "Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.
Att leva i balans innebär att man tittar på sin livssituation här och nu. Man ser över sina kostvanor, dygnsrytm, kroppstyp, rörelse, tankemönster, sin vardag och sina relationer t.ex. 
Ayurveda betonar en balans av tre elementärt energier eller sinnesstämningar : Vata (luft och rymd - "vind"), pittha (eld och vatten - "galla") och kapha (vatten och jord - "slem"). Enligt Ayurveda, verkar dessa tre principer för reglering av doshas. 
Vid obalans i kroppen så leder det till obälsa och krämpor/sjukdomar både fysiskt och psykiskt. 
Det man då gör är att balansera doshorna genom olika åtgärder som förändrad kost, nya rutiner, ändrat levnadssätt samt behandlingar såsom massage, 
Den ayurvediska massagen är utformad så att man genom olika tekniker och olika sammansatta oljor kan reglera kropp och sinne oavsett vilken dosha som är i obalans. Därför utreds klienten innan massage vilka doshor som är dominerande och livsvanor osv.
Sedan anpassas olja och massageform unikt kring varje klient.
Beroende på vad som behandlas så kan det behövas massage under flera tillfällen för att komma tillrätta med problemen man har.
Friska männniskor kan genom ayurvediska massage förhindra uppkomsten av framtida problem genom att man på ett tidigt stadium förhindrar uppkomsten av sjukdomar och krämpor.

Det finns tester på nätet där man kan kolla vilken kroppstyp man tillhör. Man kan även besöka en hälsokonsult som genomför pulsdiagnostik.